dilluns, 2 de novembre de 2009

LA COBLA JOVENÍVOLA DE SABADELL ACTUARÀ

A LA XIV TROBADA D'APLECS SARDANISTES

DE LES COMARQUES BARCELONINES

AQUEST PROPER DIUMENGE 8 DE NOVEMBRE

A SANT CLIMENT DEL LLOBREGATUS HI ESPEREM!